Wat doet de Stichting SBBO?

  • Schuldhulpverlening
  • Budgetcoaching
  • Beheer
  • Ombudsman/vrouw

De eerste stap is de moeilijkste! Vraag nu om hulp bij

problematische schulden of problemen met de overheid

en instanties zoals de fiscus, de dienst toeslagen, uw zorgverzekeraar of andere instanties waar u zelf niet meer uitkomt. Hulp is slechts één muisklik verwijderd...

 

Het enige wat u hoeft te doen is ons antwoordformulier in te vullen , of u belt of mailt ons gewoon. Vanaf 05 April kunt u ook terecht op ons gratis inloop spreek uur , op een volstrekt neutrale locatie aan het Driemondplein ( sterflat naast winkelcentrum Elderhof aan de Hollandweg in Arnhem )

de bus stopt haast voor de deur . Bellen op nummer 94 aan de intercom , u krijgt dan toegang tot het complex , wij zitten op de 3 e verdieping , direct tegenover de lift ziet u ons bordje SBBO , tijden zijn : maandag van 13.00 tot 14.30 woensdag van 11.00 tot 13.30 vrijdag van 13.00 tot 14.30 Na een gratis intakegesprek hoort u direct of wij u verder kunnen helpen. Wij onderscheiden ons van elke andere organisatie, door een snelle analyse van uw zaak. Dus geen lange wachttijden waardoor de hulp te laat op gang komt, zoals nu te vaak het geval is. Bij ons wordt u direct geholpen met een no-nonsense aanpak met als doel "voorkomen is beter dan genezen". Dus trek op tijd aan de bel als zaken uit de hand dreigen te lopen om wat voor reden dan ook , dan voorkomt u drie jaar in de WSNP. Dus wacht niet langer en bel !! Tussen 12.00 -21.00 026-3798368 & 06-1183 8179 


Beleidsplan 2017

Hoe is stichting SBBO ontstaan? De stichting SBBO is begin 2016 opgericht. Het idee is ontstaan bij de voorzitter uit persoonlijk initiatief en is uit privé middelen tot stand gekomen en gefinancierd. De stichting heeft geen betaalde mensen in dienst en werkt voornamelijk met vrijwilligers . Specialistische kennis wordt voor zover mogelijk
Pro Deo ingehuurd of uitbesteed aan derden.

 

BESTUUR:

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden; de Voorzitter Dhr. Ton Hovestadt , de secretaris ( deze functie is vacant )  en de penningmeester Mevr. Danielle Willemze .Het bestuur is gezamenlijk bevoegd en de middelen in de stichting worden beheerd door het bestuur. Elk bestuurslid is gemachtigd tot een bedrag van € 500 per transactie eenmaal per maand. Alle andere uitgaven, zonder beperkingen, worden tenminste door twee bestuursleden beslist.

Taakstelling van het bestuur:

 De Voorzitter organiseert full time alle werkzaamheden en doet huisbezoeken, alleen of met een vrijwilliger/ster.  Hij stuurt de vrijwilligers aan en overlegd met hen in detail over de gang van zaken in een dossier. Waar nodig besteed hij een dossier volledig uit aan een vrijwilliger/ster. Voor specifieke fiscale kennis is er een vrijwilliger en voor gecompliceerde zaken zet de voorzitter samen met een externe intermediair een plan van aanpak op. Er is een vaste advocaat Die Pro Deo adviezen geeft en eventuele procedures aanspant. de penningmeester doet wat een penningmeester moet doen en wij zoeken wegens 

persoonlijke omstandigheden een nieuwe secretaris man/vrouw leeftijd niet van belang , moet gewoon affiniteit hebben met onze doelgroep en een beetje ervaring hebben met administratieve werkzaamheden .

 

DOELSTELLINGEN:

De belangrijkste doelstellingen van de stichting is VOORKOMEN DAT MENSEN IN DE WSNP terecht komen. Dit doen zij door binnen 24 uur na een aanmelding een stabilisatie overeenkomst aan te gaan voor tenminste 3 maanden. Op deze manier kunnen zij direct ingrijpen, daar waar zaken mis gaan.

 

De stichting beheerd zo nodig ook  onroerende en roerende goederen, zonder beperkingen, tegen een vaste vergoeding zonder winstoogmerk, puur kosten dekkend, en treed indien gewenst op als bewindvoerders,  al dan niet aangesteld door de rechtbank en/of via notariële akten . De stichting opteert een ombudsman functie bij ingebruikname van een kantoor ruimte in 2018 voor alle zaken die misgaan bij de uitvoering van de SHV  zowel bij gemeenten, bij de rechter, en bij bewindvoerders. 

 

 

VRIJWILLIGERS: 

De stichting maakt gebruik van een aantal vrijwilligers , de stichting heeft een vrijwilligster aan zich mogen binden die de opleiding "schuldhulpverlener" heeft gevolgd. Sinds februari 2016 mogen wij ook op de inzet van Lambert Tabois rekenen als specialist voor het invullen van de IB aangiften van uitsluitend particulieren. Voor zaken/geschillen met instanties mogen wij rekenen op de inzet van het ervaren kantoor van Mr. ACR Molenaar Te Amstelveen. Dhr Rob Luitjens is recent toegetreden als onafhankelijk adviseur inzake publieke zaken met de overheid in het algemeen en adviezen bij hypothecaire problemen en andere financieel ingewikkelde zaken . Het administratiekantoor van Henk Winter doet nu ook boekhoudkundige zaken en fiscale problemen , voor kleine zelfstandigen en ZZP ers , tegen een zeer sterk gereduceerd tarief . Via ons contact formulier kunt u een afspraak met hem maken voor de provincie Gelderland

Noord Holland en midden Nederland en Flevoland .

 

Wij zijn altijd op zoek naar meer enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen en steunen. 

 

DONEREN en SPONSORING:

Sinds Juli 2017 kan gedoneerd worden aan de stichting SBBO middels het donatie platvorm Donate2Shop.com, één van onze vrijwilligers, Anja IJzendoorn, heeft dit project geopend. Doneren kunt u middels de link op het tabblad "Doneren" of via de url: http://www.donate2shop.com/sbbo   of door mee te spelen met de vriendenloterij. Van elk Vriendenloterij-lot dat als goed doel de Stichting SBBO heeft aangewezen, krijgen wij de helft van de inleg van de Vriendenloterij. Klik op de gele tekst om mee te spelen of om uw goede doel te wijzigen in Stichting SBBO

 

Er is ook een mogelijkheid om te doneren op www.whynot.nl de grootste site voor goede doelen , klik op noodhulp en op sbbo en u vind ons. Voor sponsoring s.v.p uw mail en telefoonnummer en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

 

EIGEN VERMOGEN:

Stichting SBBO krijgt geen subsidie en is dus afhankelijk van donaties. De te verwerven middelen zijn hard nodig en zal voornamelijk worden ingezet als borgstelling aan particulieren voor het aanvragen van een krediet bij de sociale banken. Op deze manier kunnen wij via de minnelijke weg tot een oplossing komen,  zonder tussenkomst van de rechter. Dit kan echter pas gerealiseerd worden als de Stichting een eigen vermogen heeft opgebouwd, wat afhangt van donaties en fondsen werving. Cliënten met een te hoge schuldenlast zullen worden doorverwezen naar de gemeentelijke loketten voor SHV.  

Separaat aan fondsen werving spant de stichting zich nu ook in voor het verwerven van een subsidie vanuit de overheid

Rijks , gemeente , en Provincie , als aanvulling op de reguliere SHV . Middelen zullen nooit worden aangewend voor 

salarissen van managers en bestuurders 

 

ANBI STATUS: 

Gezien de premature status van de stichting zal pas volgend jaar deze status aangevraagd kunnen worden. Het is een wettelijke verplichting om over het boekjaar 2017 inzage te kunnen geven, voordat de ANBI status is gewaarmerkt door de fiscus. Vooruitlopend daarop zal op geheel vrijwillige basis alle in en uitgaven over het jaar 2016 vanaf April 2018 bij de KvK te Arnhem ter inzage zijn. Voor sponsors in spe worden die toegezonden . 

 

 

BEREIKBAARHEID: 

Wij zijn bereikbaar per email u krijgt BINNEN 24 UUR een nummer van een vrijwilliger die beschikbaar is. U kunt bellen naar  Ton Hovestad: 06 118 38 179 & tussen 12.00 en 18.00 uur 026 3798368 of u stuurt een email naar: ton.hovestadt@gmail.com, info@ijzendoorn.net, danielle.willemze@hotmail.com, viarobb@yahoo.com stichtingsbbo@gmail.com

 

 

Wilt u de stichting sponsoren? Wij kunnen uw donatie heel goed gebruiken! Op www.donate2shop.com/sbbo vindt u ons project, opgezet door een van onze vrijwilligsters ,  Anja IJzendoorn.

 

Lees hier meer over onze werkwijze

 

Voorwaarden

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt er een overeenkomst met u opgemaakt waarin u de stichting sbbo machtigt om namens u te mogen optreden , U blijft in de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven maar onder strikte voorwaarden , als uw situatie dit niet toelaat tekent u een bewindvoerdersovereenkomst en neemt een budgetcoach uw inkomsten en uitgaven over. 

    

Medewerkers /vrijwilligers  tekenen een geheimhouding verklaring met de stichting sbbo.

 

privacy verklaring : Stichting SBBO verwerkt persoon- gegevens in de zin van artikel   1. sub a, Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over  identificeer-bare natuurlijke personen. Stichting SBBO gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres om contact met u te kunnen opnemen indien we een vraag hebben over uw melding. Stichting SBBO geeft nimmer inhoudelijke gegevens door aan derden van het door Stichting SBBO aangelegde dossier

 

  

 Meer over onze voorwaarden

 

Inschrijven

Om een zo goed mogelijk eerste beeld te vormen van uw situatie en schulden hebben wij een korte vragenlijst opgesteld , als u die invult krijgt u  binnen twee werkdagen een bericht

voor een afspraak bij u thuis .

 

Ik schrijf me in !

ANBI STATUS

Wij zijn als stichting afhankelijk van sponsoren en van vrijwilligers met specifieke kennis.

 

Zo zijn wij ook voortdurend op zoek naar sponsoren.

 

Een van de doelstellingen van de stichting voor 2018 is het faciliteren voor vrijwilligers van ter zake doende opleidingen en cursussen op het gebied van schuldhulpverlening . 

 

Vanaf september j.l mogen wij rekenen op de support van Mr ACR Molenaar

uit Amstelveen , gespecialiseerd in bestuursrecht.

 

 Sponsoren die onze doelstelling willen ondersteunen gelieve het formulier in te vullen dan nemen wij contact met u op . Alvast bedankt.

  

Naar welke mensen is de stichting nog meer op zoek?

 

 

Bekijk onze vacatures