Onze werkwijze

Na het invullen van onze vragenlijst krijgt u binnen 2 werkdagen een bericht voor het maken van een afspraak bij u thuis, met één van onze medewerkers.

Onze medewerkers werken meestal op vrijwilligers basis , uitgezonderd juristen en andere externe experts .  

Vanzelfsprekend zijn wij gehouden aan de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort de AVG.

Wat dient u te overleggen bij een bezoek op ons kantoor :

 • Legitimatie -paspoort- rijbewijs - of id kaart
 • BSN
 • DIGID ( als U die niet heeft vragen wij die direct voor u aan met een machtiging )
 • Alle bewijzen van uw inkomsten , en van een partner/samenwonenden medeschuldenaar
 • Alle correspondentie met uw crediteuren
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Eventueel kenteken bewijs van auto of motor/boot/caravan
 • Bewijs dat dit voor u noodzakelijk is voor werk/wonen
 • Huurcontract en/of hypotheek overeenkomst
 • Eventuele belasting aanslagen
 • Overzicht huurtoeslagen/zorgtoeslag/persoonsgebonden budget
 • Eventuele maatregelingen WMO waar u het niet mee eens bent
 • Aanvechtbare lopende zaken met schuldeisers op basis van beslagvrije voet
 • Alle lopende en te verwachte procedures aangaande uw situatie
 • Is dit allemaal te veel voor u dan helpen wij u hier mee

In haast alle gevallen beschikt de stichting over voldoende kennis van zaken om uw privé bezittingen veilig te stellen ter voorkoming van dreigende beslagen en executies. Voor ZZP ers en het MKB stellen wij uw privé bezit veilig tegen de absolute kostprijs ook bij beslagen door de fiscus. " Control Damage " is het sleutelwoord . Dus geen dure adviseurs die u alleen zien als verdien model en bij gebrek aan middelen u niet eens helpen. Wij bieden ook een oplossing bij beslagen door de fiscus.

Dit alles binnen het kader van de huidige wet en regelgeving , dit alles ook tegen de kostprijs , dus absoluut geen verdien model op basis van een open kosten calculatie .

 

Als achteraf blijkt dat u zaken achter houd, geen volledige of bewust onjuiste informatie heeft verstrekt omtrent uw inkomsten en uitgaven, of uw relatie aan de stichting SBBO, dan behouden wij ons het recht voor om onze bemiddeling eenzijdig te stoppen. 

Ik schrijf me in ! >>

Stichting SBBO

Adres

Stichting SBBO
Ton Hovestadt (voorzitter)
Driemondplein 94
6843 AV Arnhem