Onze werkwijze

Na het invullen van onze vragenlijst krijgt u binnen 2 werkdagen een bericht voor het maken van een afspraak bij u thuis, met één van onze medewerkers.

Onze medewerkers werken allemaal op vrijwilligers basis!

De vrijwilliger zal zich bij een huisbezoek altijd eerst legitimeren. hulp bij schulden, stichting sbbo

Vanzelfsprekend zijn wij gehouden aan de nieuwe wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming afgekort de AVG.

Wat dient u te overleggen bij een bezoek bij u thuis of op ons kantoor :

 • Legitimatie -paspoort- rijbewijs - of id kaart
 • BSN
 • DIGID ( als U die niet heeft vragen wij die direct voor u aan met een machtiging )
 • Alle bewijzen van uw inkomsten , en van een partner/samenwonenden medeschuldenaar
 • Alle correspondentie met uw crediteuren
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Eventueel kenteken bewijs van auto of motor/boot/caravan
 • Bewijs dat dit voor u noodzakelijk is voor werk/wonen
 • Huurcontract en/of hypotheek overeenkomst
 • Eventuele belasting aanslagen
 • Overzicht huurtoeslagen/zorgtoeslag/persoonsgebonden budget
 • Eventuele maatregelingen WMO waar u het niet mee eens bent
 • Aanvechtbare lopende zaken met schuldeisers op basis van beslagvrije voet
 • Alle lopende en te verwachte procedures aangaande uw situatie
 • Is dit allemaal te veel voor u dan helpen wij u hier mee

Wij werken alleen met onbetaalde krachten/vrijwilligers. Als wij experts moeten inhuren, dan worden die vanuit de overheid betaald op basis van toevoegingen van o.a. RvR en gemeenten. Wij dienen een breed algemeen maatschappelijk belang, wij zijn volledig self-supported en een non profit organisatie. Bij aanmelding gaan wij zonder meer, direct voor u aan het werk. o.a. met het aanschrijven van uw crediteuren om te voorkomen dat u nog post van deze crediteuren ontvangt. Over alle regelingen die wij aangaan wordt vooraf met u overlegd. Ontvangt u toch nog post , dan stuurt u die ongeopend retour aan de crediteur en stuurt u ons direct een mail of u belt naar ons nummer 026 3798368.

In bepaalde gevallen beschikt de stichting over voldoende kennis van zaken om uw bezittingen veilig te stellen ter voorkoming van dreigende beslagen en executies.

Als achteraf blijkt dat u zaken achter houd, geen volledige of bewust onjuiste informatie heeft verstrekt omtrent uw inkomsten en uitgaven, of uw relatie aan de stichting SBBO, dan behouden wij ons het recht voor om onze bemiddeling te stoppen. 

Ik schrijf me in ! >>

Stichting SBBO

Adres

Stichting SBBO
Ton Hovestadt (voorzitter)
Driemondplein 94
6843 AV Arnhem