Voorwaarden

U tekent een verklaring, waarin u de Stichting SBBO machtigt voor u op te treden in het verkrijgen van een betalingsregeling, afkoopsom , of een deel daarvan , of in dien mogelijk , afschrijving als wij een beslagvrije voet kunnen vast stellen die dat rechtvaardigt. In tegenstelling tot de WSNP kunnen wij dat niet afdwingen maar alleen in overleg met u en de schuldeisers tot stand brengen . in geval van een beslagvrije voet kunnen wij dat wel . En op grond van onze ervaringen lukt dat ons beter dan als u dat zelf probeert , en het neemt direct een grote druk bij u weg .

In tegenstelling tot de WSNP kunt u vaak zelf het beheer houden over uw inkomsten en uitgaven, maar wel onder strikte voorwaarden onder begeleiding van een budgetcoach . Als u dat niet kunt of wilt, dan kunt u een bewindvoerders verklaring ondertekenen, dan neemt de stichting de volledige financiële verantwoordelijkheid van u over. Deze afweging maakt het bestuur van de stichting in overleg ,na zorgvuldige analyse van uw situatie en de hoogte van het bedrag, en de samenstelling van uw crediteuren.

Uw voordelen t.o.v de schuldhulpverlening (WSNP)

Wat is nu het verschil als u met onze stichting in zee gaat, en het niet laat aankomen op de WSNP.

Om te beginnen verdienen curatoren bewindvoerders vanuit de WSNP aan uw situatie, wist u dat de overheid in 2015 maar liefst 115 miljoen kwijt was aan het betalen van bewindvoerders ! en vele malen meer, die niet worden aangewend voor de aflossing aan uw schuldeisers , er wordt dus gewoon geld aan u verdient. Zaken waar meer dan de helft van uw inkomsten , en meer , naar de bewindvoerders gaan , zijn geen uitzonderingen . Er zijn natuurlijk wat nuances onder de bewindvoering , maar daarvan kennen wij de vergoedingen nog niet allemaal en zullen t.z.t daar zeker over publiceren mocht daar aanleiding toe zijn. Echter zaken waar overheden , instanties , gerechtsdeurwaarders , incasso bureaus de beslagvrije voet negeren zijn helaas meer regel dan uitzondering geworden , en daar wil de stichting sbbo iets aan gaan doen. Als u het nieuws goed heeft gevolgd , dan weet u , dat er een maatregel van kracht is , waarin dit voor gerechtsdeurwaarders en incasso bedrijven , of louche bedrijven , die zich hiermee bezig houden , moeilijker wordt gemaakt , om deze wettelijke maatregel te negeren. Per 01 januari zijn zij verplicht om eerst te controleren bij het DBR ( Digitaal Beslag Register ) of een debiteur onder het bestaansminimum komt . Feit blijft wel dat ook onze belastingdienst , de gemeentelijke sociale diensten de SVB bank UWV Zorginstituut Nederland het CJIB , zich hier vooralsnog niet bij wensen aan te sluiten , die hebben zich boven de wet gesteld en passen die toe in een democratie naar eigen belang en voorkeur . Dus heeft u dezelfde weerzin tegen deze arrogantie van de macht , steunt u dan vooral onze stichting in uw goede doelen , u kunt er niets mee winnen geen vakantie geen luxe hebbe dingetjes , wel onze hele grote dank en waardering , dat u meehelpt , om aan deze wantoestand een einde te maken . De Grieken miljarden kwijtschelden van onze belastingcenten is blijkbaar van een groter belang , dan gezinnen en alleenstaande , vooral ook ouderen , onder de armoede grens te laten leven , en gebukt laten gaan onder een schuldenlast die vaak niet te dragen is , en die haast alle levensvreugde de nek omdraait . Bedenkt u vooral dat er na de WSNP uw problemen echt niet voorbij zijn , dat is een schijn werkelijkheid , Uw BKR registratie blijft gehandhaafd , woningbouw verenigingen zijn inmiddels ook makelaars geworden , met strenge toelating voorwaarden op de sociale woningmarkt . Het aantal huis uitzettingen is alleen maar toegenomen , en het aantal daklozen zelfs dramatisch ! De stichting sbbo wil zich sterk maken voor slechts een belangrijk facet van de gevolgen van de privatisering en de afbraak in onze sociale voorzieningen, en de verrechtsing van de samenleving , de afbraak van het menselijke gezicht van overheden en instanties , en dat is een alternatief scheppen voor de gang naar de WSNP die inmiddels ook door de overheid haast onbetaalbaar is geworden , en zij blijven gewoon volharden in miljarden rond pompen , om het circus in Brussel en Straatsburg in stand te houden , onder het mom " dat het zo goed is voor onze economie en onze veiligheid " U hoeft het niet met onze zienswijze eens te zijn , maar als u goed om u heen kijkt , dan kunt u zien waar de schoen in deze samenleving het ergste wringt ! Maar wellicht zijn wij dat met zijn allen een beetje vergeten ? Of niet . Het principe gelijke monniken gelijke kappen moet immers niet alleen voor burgers gelden !

In de meeste gevallen blijft u baas over uw inkomsten en uitgaven ( in tegenstelling tot een bewindvoerder ) onder voorwaarden. Wij hanteren de volgende spelregels , bij het niet naleven van de afspraken stoppen wij direct onze bemiddeling
Zonder pardon .

We kijken naar de specifieke behoeften van ieder persoonlijk, en helpen u met het schrappen van onnodige uitgaven. Zo gaan we heel zorgvuldig om met het budget voor gezinnen met kinderen om te kijken wat ze werkelijk nodig hebben.

Ik wil me inschrijven >>
Stichting SBBO

Adres

Stichting SBBO
Ton Hovestadt (voorzitter)
Driemondplein 94
6843 AV Arnhem